logo Vaert Advies slogan Vaert Advies
Vaert Advies Eindhoven - nalatenschappen Vaert Advies - organisatie
Vaert Advies - dienstverlening
Vaert Advies - nieuws
Vaert Advies - referenties
Vaert Advies - contact

Nalatenschappen

Vaert Advies heeft veel ervaring met de afwikkeling van nalatenschappen. Door een drukke agenda of verblijf in het buitenland kunnen erfgenamen niet altijd zaken zelf regelen. Vaert Advies kan bepaalde kwesties dan in nauwe samenspraak met de opdrachtgever tot een oplossing brengen.

In overleg met u als opdrachtgever is vrijwel alles mogelijk:

  • het opstellen van boedelbeschrijvingen;
  • het zekerstellen van goederen in afwachting van de uitkomst van een gerechtelijke procedure, al dan niet door tussenkomst van een deurwaarder;
  • het voeren van gesprekken met erfgenamen, schuldeisers en andere rechthebbenden, waardoor overeenstemming over de afwikkeling bereikt wordt;
  • het algeheel optreden als executeur van een nalatenschap;
  • het verkoopklaar maken van onroerend goed inclusief ontruiming en verkoop van de boedel of schenking hiervan aan een goed doel.
© 2011 Vaert Advies