logo Vaert Advies slogan Vaert Advies
Vaert Advies Eindhoven - bewind en bewindvoering Vaert Advies - organisatie
Vaert Advies - dienstverlening
Vaert Advies - nieuws
Vaert Advies - referenties
Vaert Advies - contact

Particuliere bewindvoering

Vaert Advies treedt op als bewindvoerder van natuurlijke personen die, al dan niet tijdelijk, niet in staat zijn hun belangen waar te nemen.

Vaert Advies kan verschillende vormen van bewind voor haar rekening nemen, zoals:

  • bewindvoering over meerderjarige personen (met een verstandelijke beperking, met een ziekte zoals ondermeer dementie, of in geval van hoge leeftijd);
  • testamentair bewind tot het moment dat erfgenamen aan een voorwaarde hebben voldaan of een bepaalde leeftijd hebben bereikt.

Vaert Advies regelt in overleg met u de benoeming tot bewindvoerder door de kantonrechter. Gedurende het bewind wordt verantwoording afgelegd aan de rechter en desgewenst tevens aan de onderbewindgestelde, ouders of vooraf bepaalde anderen. Indien nodig kan het bewind ook uitgebreid worden tot curatele.

Vaert Advies kan u ook adviseren bij voorkomende problemen indien u zelf door de rechter benoemd bent als bewindvoerder of curator.

© 2011 Vaert Advies